KIST Teaching Hospital


Mahalaxmi Municipality, Ward No 1, Lalitpur, Nepal
नेपाल सरकार आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क सुत्केरी सेवा !

नेपाल सरकार आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क सुत्केरी सेवा किष्ट शिक्षण अस्पतालमा पाउनुहोस।
निशुल्क सुत्केरी सेवा पाउन चाहिने कागजातहरु: 
१. नेपाली नागरिकता 
२. ४ चोटि OPD visit को प्रमाण 
*शर्तहरु लागु हुनेछ
Paying Private Clinic (EHS) को पनि व्यवस्था छ। 

विस्तृत जानकारीको लागि: ९८५१२२८०६१ ,९८५१२२८०६९